در حال بارگزاری....

پایین آوردن حیوان مزاحم از روی شبکه ی برق

در این شبکه ی فشار متوسط از هادی روکشدار استفاده شده و به همین دلیل حیوان دچار برق گرفتگی نمی شود. سیم بان ها با نزدیک شدن به حیوان و با استفاده از اسلحه آن را بیهوش کرده و پایین می آورند.


12 آذر 96