در حال بارگزاری....
دانلود

خزان عشق - شاهین امیری، امیر کهکشان، مسعود شاه ولی

دلم از غم خون کردی
چه بگویم چون کردی

ستم به یاران تـــا چند
جفا به عاشق تا کی؟

نمیــــــکنی ای گـــل یک دم یادم
که همچو اشک از چشمت افتادم