در حال بارگزاری....
دانلود

پارک دوبل - آموزش مجازی رانندگی

شما در این فیلم با نحوه صحیح پارک دوبل آشنا می شوید. این ویدئو یکی از ده ها فیلم اموزشی موجود در سامانه آموزش رانندگی پیشخوان خدمات گستر ایرانیان می باشد.

drive.ipishkhan.org