در حال بارگزاری....
دانلود

سلام ژاپنی

آموزش حرکت سلام ژاپنی توسط لازار آنجلوف. این حرکت به عضله فیله کمر،باسن و پشت پا فشار وارد میکند.


مطالب پیشنهادی