در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم موبایلی بچه های خاکستری، راه یافته بخش تهران

فیلم موبایلی بچه های خاکستری، ساخته سینا سماواتی یار.
این فیلم در دومین دوره جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در بخش تهران به بخش داوری راه یافته است.