در حال بارگزاری....
دانلود

کنکور ۹۲ تجربی فیزیک تست 'گرما قسمت 2 مهندس دربندی

اسخ ارایه شده یکی از تکنیکی ترین روشهای ارایه شده به روش فرآیند پاسخ می باشد . اکثر دانش آموزانی که به روش کلاسیک اقدام به پاسخگویی نمودند موفق به حل نشدند برای دریافت دی وی دی های تصویری اصلی مهندس دربندی با تلفن های ۰۹۱۲۱۲۴۷۸۶۴ ۰۲۱۴۷۶۲۶۲۰۰ موسسه فرهیختگان شریف مهر www.farayand-pasokh.com www.mohasebat.com www.darbandico.ir تماس حاصل فرمایید.دی وی دی های پژوهندگان فاقد تکنیک های جدید مهندس دربندی می باشند.