در حال بارگزاری....

یکی همیشه هست که عاشق منه...

ناراحتید؟ غمگینید؟ احساس ناراحتی میکنید؟ من فقط با شما به اندازه ی یک دعا فاصله دارم ( خدا ).... عاشق خدایی هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم دوستمان دارد.....لایک فراموش نشه...تقدیم به اونای که عاشق خدا هستند......ممنون از همتون