در حال بارگزاری....
دانلود

دعای کمیل باصدای محمود کریمی ترجمه فارسی، انگلیسی، اردو

Dua e Kumail / Kumayl
Voice: Haj Mahmoud Karimi
Arabic Subtitle with English, Urdu, Persian (Farsi) translations
دعای کمیل باصدای زیبا حاج محمود کریمی ترجمه فارسی و بازیرنویس انگلیسی، اردو و عربی
دعایی کمیل اردو
آواز: محمود کریمی ایران فارسی


9 خرداد 98
مطالب پیشنهادی