در حال بارگزاری....
دانلود

اثبات وجود اسم محمد در انجیل

در این ویدئو با انجیل زبان اصلی(عبری) برخورد خواهید کرد که در آن نام حضرت محمد به وضوح آمده اما در ترجمه آن به زبان انگلیسی خود نام محمد را به انگلیسی ترجمه کرده اند و میگویند عیسی ما را به محمد بشارت نداده است...کاملا موثق