در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ فیلم گنج قارون-معین

آقا خودش خوب میدونه،که ما اونو از رودخونه،درش اوردیم بیرون اوردیم
اوردیمش توی خونه،حالا پاشو کاری بُکُن،بِرَقصُ خوشحالی بکن،مانند ماشو بشین و پاشو حالا که کبکت میخونه