در حال بارگزاری....
دانلود

تصنیف "سبوی تشنه" با صدای "سالار عقیلی"

حریر شریعت زاده: دف/
بهزاد رواقی: تار/
فردین لاهورپور: نی/
آرش کام ور: کمانچه/
کامران منتظری: تنبک