در حال بارگزاری....
دانلود

دستور درست کردن ترشی انبه

تُرشی یکی از چاشنی ها به ویژه در آشپزی خاورمیانه و بالکان است. ترشی گذاشتن یکی از فرایندهای نگهداری طولانی مدت تره بار است که خوراکی مورد نظر را درون محلول آب نمک و یا سرکه با پ هاش پایین و دارای حالت اسیدی قرار می دهند.

telegram.me/hardwelder
www.hardwelder.com