در حال بارگزاری....
دانلود

سامان جلیلی و کیانوش تقی زاده................جنون

آدما مترسک سر جالیز نیستن؛که وقتی واسه کلاغای دلت تکراری شدن عوضشون کنی؛پس یه کم در مورد آدما منصف باش؛تا مترسک یکی دیگه نشی …!