در حال بارگزاری....
دانلود

ترنم وتدویر زیبای نو گل آسمانی سرزمین زیبای مغرب(33)

خواهران ایمانی : وقتی كه كودك قرآنی شد در همه حالات ترنم دلنشین قرآن آرامش بخش روح وجسم او می شود ونشاط وروحیه والایی همیشه همراه اوست ویك نوع احساس بی نیازی وسربلندی و آسودگی در كودك ایجاد می شود این از اعجاز كلام خداست (قرآن كریم)