در حال بارگزاری....
دانلود

سوتی وحشتناک و خیلی ضایع از علی ضیاء به همراه مهمان خارجی اش!!!

در این فیلم مشاهده می کنید که مهمان آلمانی فکر میکند که علی ضیاء منظورش یک چیز دیگه هست و به لیوانش توجه کنید !!!


مطالب پیشنهادی