در حال بارگزاری....
دانلود

Guns N Roses در مراسم فردی مرکوری 1992

اصل این اهنگ برای باب دیلن این اجرا تو مراسم فردی مرکوری تو این کنسرت دیوید بویی و رابرت پلنت و کلا بزرگان دنیای راک اجرا کردن.اسم اهنگ کوبیدن در بهشت.