در حال بارگزاری....
دانلود

درازترین سبیل جهان ثبت شده در کتاب گینس!...

رام سینگ چائوهان 58 ساله دارای بلندترین سبیل جهان به درازای 4.26 متر می باشد.چائوهان، که در شهر جیپور در ایالت راجستان، هند زندگی می کند 32 سال است که سبیل خود را کوتاه نکرده و آن را به عنوان با ارزش ترین چیز در زندگی اش می داند. او روزانه حدود دو ساعت را صرف نظافت سبیل هایش می کند.چائوهان می گوید که از دوران نوجوانی و در سال 1970 سبیل خود را کوتاه نکرده.....