در حال بارگزاری....
دانلود

دیدار جانبازان با رهبر معظم انقلاب

این ویدیو در سیما پخش شده...
اگر بی کیفیته با گوشی ضبط شده
ویدیوی تاثیرگذاری است.