در حال بارگزاری....
دانلود

ترش آش

بر اساس رسم سنتی در آخرین چهار شنبه سال در محل کارهای مختلف بوسیله اهالی انجام میشود از جمله آش پختن می باشد که کدبانو ها و مادران خانواده اقدام به پختن اش که معروف ترینآنها آش ترش و گزنه آش می باشد در این آش از انواع سبزیجات و گل درختان بعنوان تبرک استفاده می شود گوش کردن به توضیهات در مورد آخرین چهارشنبه سال و سنتهای قدیمی ، پختن گزنه آش که توسط کدبانو ها صورت میگیرد شنیدنی است نگاه کنید به جوش آمدن آش و گزنه ها و دیگر مخلفات داخل آن ، واقعا دل آدم آب می افتد