در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ عجایب دهر(روابط امام خمینی و منتظری و علی مطهری و اتهام به پدرش)

به روزیم با
کلیپ عجایب دهر(روابط امام خمینی و منتظری و علی مطهری و اتهام به پدرش)

در حال حاضر نمایندگانی در مجلس هستند که فاصله ی امام خمینی و اقای منتظری را نمی دانند

پسر شهید مطهری نوشته اگر شهید مطهری بود اقای منتظری را نجات می دادند این یعنی اینکه شهید مطهری کسی را که امام گفته اند برای اینکه از قهر جهنم نجات پیدا کنی از سیاست بکش کنار را به امام ترجیح می دادند

اقای منتظری یک جرم بزرگ انجام داد

ولی نظام حتی برای ایشان محافظ گذاشت که برای جرم بزرگی که انجام داده اند مردم برای ایشان مشکلی درست نکنند