در حال بارگزاری....
دانلود

سالار عقیلی

تصنیف وصف
شعر سعدی
سالار عقیلی و ابراهیم کوو
دف : حریر شریعت زاده
فستیوال مورگن لند

تصنیف وصف از ساخته های سالار عقیلی است که به همراه
ابراهیم کوو به صورت تلفیق موسیقی ایران و عرب اجرا شد که از دید حاضرین بهترین قطعه
فستیوال نام گرفت و اختتامیه فستیوال مورگن لند بود

با آرزوی موفقیت و سلامت برای خواننده خوب و خوش کوک میهن عزیزمان سالار عقیلی و همسرش خانم شریعت زاده