در حال بارگزاری....
دانلود

کنترل خشم 1- استاد حمید صادقیان

عوامل ایجاد خشم چیه ، چرا برخی از افراد مدام در حال ناراحتی و عصبانیت زندگی می کنند.....اگه آروزی یک زندگی آرام رو دارید با ما همراه شوید با مهارتهای کنترل خشم