در حال بارگزاری....
دانلود

هنرمند خراط

فیلم کوتاهی درباره هنرمند خراط Steven Kennard
ساخته Ben Proudfoot

در ادرس زیر تعدادی از سایتهای خراطی گردآوری شده است:
http://woodlab.ir/iwood/turning