در حال بارگزاری....
دانلود

کوتاه کردن موی سر با چشمان بسته

بنیامین پیرایشگر آقایان که در شهر اصفهان مشغول به کار می باشد موفق به کوتاه کردن موی سر با چشمان بسته شده است.