در حال بارگزاری....
دانلود

خانه امینی ها و حسینیه امینی ها - قزوین

خانه و حسینیه امینی ها، از خانه های زیبا و اعیانی قزوین است که توسط حاج محمد رضا امینی از اعیان تجار قزوین در مغرب رودخانه دزج ساخته شد که بعدها در زمان پهلوی اول رودخانه پر شده و خیابات مولوی به جای آن احداث گردید. این ساختمان در سال 1275 هجری قمری بنا گردیده و در آن وقت مبلغ چهل و هشت هزار تومان صرف ساخت آن شده است. منبع: qazvin.irib.ir


13 خرداد 98
مطالب پیشنهادی