در حال بارگزاری....
دانلود

مستند عقاب های گونی به سر

فعالیت‌ها و شعارهای ضد آمریکایی متعلق به تمام مردم آزاداندیش جهان می‌باشد و در هر گوشه کره خاکی جوانانی این علم را برافراشته نگاه داشته‌اند. یکی از این گروه‌ها، گروه جوانان ترکیه به نام TGB می‌باشد که یکی از عجیب‌ترین فعالیت‌های این گروه در پاسخ به گونی به سرکشیدن سربازان ترکیه در عراق، گونی سرکشیدن سربازان آمریکایی می باشد. با این خصوصیت که در همه موارد علت این کار را به سربازان آمریکایی توضیح و سپس اقدام به عمل صورت می‌گرفته. پس از انجام گونی سرکشیدن در مکان این اقدام، کنفرانس خبری نیز برگزار می‌شده است…


3 شهریور 98