در حال بارگزاری....
دانلود

سیستم کمک پارک خودکار بوش

بررسی و خرید آنلاین لوازم یدکی
شرکت آلمانی بوش یک سیستم خودکار پارک خودرو با کنترل از طریق گوشی های هوشمند را ارائه کرده است. در این سیستم راننده خودرو را موازی با خودروهای پارک شده و فضای پارکینگ قرار می دهد و می تواند از خودرو نیز پیاده شود. اما همچنان نیاز به کنترل راننده برای ترمز و گاز دارد اما فرمان دهی به صورت هوشمند صورت می گیرد. تمام فرآیند پارک از طریق یک گوشی هوشمند، مدیریت می گردد.