در حال بارگزاری....
دانلود

پخت نان محلی

نانها انواع مختلفی دارند که بر اساس آداب اقوام و ملل مختلف متفاوتند و هریک به تناسب و فراخور اقلیم مردم منطقه طبخ می شوند. به عنوان نمونه در مناطق سردسیر در ترکیب خمیر نان از چاشنی های گرم نظیر زنجبیل و یا حتی فلفل استفاده می شود. همچنین در مناطق استوایی در ترکیب آرد و یا خمیر نان از خرما استفاده می گردد.