در حال بارگزاری....
دانلود

سوییفت رابط مالی بین بانک ها

سوییفت مخفف SAP یک انجمن مالی در بانک مرکزی هر کشور قراردارد.که یک رابط بانکی برای انتقالات بانکی و ارزی کشورهامورد استفاده قرارمی گیرد وتوسط بانک جهانی کنترل می شود .ومرکز آن در کشور بلژیک می باشد وکشورهایی مثل آمریکا ،هنگ کنک ، انگلیس و... جزء اعضا پشتیبان آن هستند.


17 دی 97
مطالب پیشنهادی