در حال بارگزاری....
دانلود

پانسان آرنج، باند کشی

آموزش بستن آرنج توسط باندکشی، توسط استاد حسن نژاد در دانشگاه آزاد کرج