در حال بارگزاری....
دانلود

ایران در سال ۲۰۱۶ بیشترین رشد اقتصادی را خواهد داشت

شبکه خبر- 25 آبان 94- 09:00| ایران در سال 2016 بیشترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت.براساس بررسی موسسه مالی بین المللی و انجمن بانکداری جهانی مستقر در واشنگتن(IIF)، با فروریختن تحریمها، ایران در سال 2016 در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) بیشترین رشد اقتصادی را خواهد داشت.


مطالب پیشنهادی