در حال بارگزاری....
دانلود

افتتاح اولین موزه کفش در تبریز قطب صنعت کفش و چرم ایران

https://instagram.com/tabrizlinks صنعت کفش در شهر تبریز قدمتی دیرینه دارد و کیفیت و زیبایی کفش چرم تبریز شهرتی جهانی دارد.این مجموعه ارزشمند از ۲۰۰ جفت کفش متشکل شده است و از دوره های مختلف تاریخی و انواع کفش های اقوام همچون نمونه مشابه اولین کفش چرم در دنیا که ۵۵۰۰ سال قدمت دارد و از روستای "بیرق" در توابع تبریز به دست آمده است در این مجموعه وجود دارد http://tabrizlinks.mihanblog.com