در حال بارگزاری....

فیلم:سخنان مهم دکتر عباسی در مستند«رو در رو با شیطان»

فیلم:سخنان بسیار مهم دکتر حسن عباسی در مستند «رو در رو با شیطان» : اوج ذلت نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا/سخنان بسیار مهم دکتر حسن عباسی در مستند رو در رو با شیطان و بخشی از سخنان سردار فدوی در این مستند و بخش هایی از این مستند .تا حد امکان نشر دهید تا جوان ما ببیند ذلت آمریکا را .