در حال بارگزاری....
دانلود

بازی کیف پول????????????????

این بازی درست مثل زندگی واقعی که گاهی به دلیل عوامل خارج از اختیار پولدار هستیم و گاه پول از دست می‌ دهیم، چرخونه‌ شانس نیز گاه ما را ثروتمند می‌ سازد و گاه پول‌ هایمان را می‌ گیرد.
ارسال به سراسر کشور????


9 شهریور 98
مطالب پیشنهادی