در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی استان‌هایی که کرونا در آنها با روند صعودی ادامه دارد

استان‌هایی که کرونا روند صعودی در آن‌ها دارد


6 فروردین 99
مطالب پیشنهادی
پاداش خوبی ها در 2 هفته پیش سیدعلی گدا خامنه ای یک چپی انداخته گردن خودش چهل سال ان راعوض نکرده پرازویروس شده و دردسر برای ملت بدبخت ایران وعراق ویمن وفلسطین باافکار متحجرش