در حال بارگزاری....
دانلود

تمرین چی سائو با دای سیفو امین بزتپه (وینگ چون ابماس )

سمینار 2 مهر سال 91 در تبریز با حضور دای سیفو امین بزتپه موسس سبک وینگ چون ابماس در دنیا در حال اموزش چی سائو به یکی از شاگردان (سی هینگ علیرضا قربانپور)