در حال بارگزاری....
دانلود

رکورد زنی پرش از ارتفاع 75 متری

شکسته شدن رکورد پرش بیس جامپ آسیا در ایران از ارتفاع 75 متری توسط استاد سروان سید اکبر فتاحی

خدا قوت برادر