در حال بارگزاری....
دانلود

بزرگترین بانجی ایران

بزرگترین بانجی استاندارد ایران بانجی اجکشن محصولی از شرکت دنیای شهربازی جنوب
ارتفاع 14 متر
فضای مورد نیاز13در 13 متر مربع


3 آبان 98