در حال بارگزاری....
دانلود

نحوه شستشوی فرش عتیقه با دست

نحوه شستشوی فرش عتیقه با دست
قالی سمنان با طرح بسیار ریز و زیبای ظل السلطانی یا واگیره از جنس نخ و پشم از بافنده ای نامعلوم به تاریخ 1347 فارسی بافت با58 گره فارسی بافت یا نامتقارن است. .حاشیه اصلی این قالی به رنگ زمینه و باریکتر از حاشیه های اصلی معمول در سایر قالی هااست.نقشه قالی سراسری و شیرازه آن متصل است.
شستشوی فرش های موزه توسط کارخانه قالیشویی ادیب

رای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کارخانه قالیشویی ادیب مراجعه نمایید:

https://adibcarpet.com/fa/


18 آذر 98