در حال بارگزاری....
دانلود

شتری که سر صاحبش را گاز گرفت

شتری که صاحبانش قصد کشتن او را داشتند از شدت عصبانیت سر یکی از آنها را گاز گرفت.


مطالب پیشنهادی