در حال بارگزاری....
دانلود

روضه خوانی حاج حسن خلج در محضر مرحوم آیت الله امامی ره

روضه خوانی حاج حسن خلج در محضر مرحوم آیت الله حاج سید مهدی امامی سدهی (ره)
در بیت آن مرحوم
1393ه.ش