در حال بارگزاری....
دانلود

تاثیر پیکاسو بر هنر معاصر بریتانیا

پابلو پیکاسو، هنرمند اسپانیایی همچنان به عنوان تاثیرگذارترین نابغه هنر در قرن بیستم،اگرچه بیشتر سالهای عمر خود را در فرانسه به سر برد اما بر هنر و هنرمندان بریتانیا بسیار تاثیر گذاشت.نمایشگاهی در گالری تیت در بریتانیا این تاثیر را برجسته ساخته است ///www.Arthibition.net