در حال بارگزاری....
دانلود

صحبت های تلفنی اوباما و روحانی زیرنویس فارسی

اولین مذاکره در سطج ریاست جمهوری دو کشور ایران و آمریکا که حدود 15 دقیقه به طول انجامید