در حال بارگزاری....
دانلود

استاد فرهنگ شریف استاد حبیب الله بدیعی

تار و ویلون بسیار زیبا از مرحوم استاد بدیعی و استاد شریف در برنامه ی تک نوازان شماره 196 در دستگاه همایون ....عشاق و بیداد .....با همراهی مرحوم استاد جهانگیر ملک .


مطالب پیشنهادی