در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش نرم افزار سنجش از دور ENVI قسمت 1 بخش 2

در این بخش از آموزش نر افزار سنجش از دور ENVI به موارد زیر خواهیم پرداخت

مشاهده و مقایسه تغییرات بین تصاویر با استفاده از گزینه Link displays و Animation

مشاهده مقادیر درجات خاکستری هر پیکسل در تمامی باندها و مختصات عکسی و زمینی پیکسلها

پیدا کردن نقطه ای با مختصات معلوم روی تصویر ماهواره ای
برای مشاهده کیفیت بهتر به پایگاه نقشه برداران ایران مراجعه نمایید http://www.surveyors.ir