در حال بارگزاری....
دانلود

راهکاری های برای زمانی که باتری کم داشتیم!

در این ویدئو، به کمک یک پیچ هم سایز باتری قلمی .. راهکارهای برای زمانی که باتری اضافه نداشیم که به جایگاه باتری در ماشین کنترولی یا شارژرهای باتری وصل کنیم..ارائه میشود.(بعضی شارژرها باتری قلمی معمولا دو باتری باید هم زمان وصل باشد تا شارژ شود .)(ماشین ها کنترولی با ولتاژ کم تر هم کار می کنند،ولی کمی ضعف تر.)


مطالب پیشنهادی