در حال بارگزاری....
دانلود

متن آهنگ خواندن نایدا و رامین مرتضوی در آهنگ تنهام1و2

سلام.در این فیلم من متن آهنگ رامین مرتضوی در آهنگ تنهام 1 رو نوشتم و همین طور متن آهنگ نایدا در تنهام 2 رو نوشتم و تا حدودی
وقتی 4جمله از نایدا یا رامین تموم میشه 4جملرو نفر بعدی میخونه و همین طوری می خونه ومی نویسه و تا حدودی 4 نایدا با 4 جمله رامین هم معنی و هم قافیس.