در حال بارگزاری....
دانلود

تصمیم دولت برای افزایش هزینه کردن ها از درآمد یارانه ها

شبکه خبر- 4 دی 93- 20:00| صمیم دولت برای افزایش هزینه کردن ها از درآمد یارانه ها در سال آینده به روایت مرکز پژوهش های مجلس. این پژوهشگاه گزارشی درباره بودجه سال آینده منتشر کرده است.


مطالب پیشنهادی