در حال بارگزاری....
دانلود

تصمیم دولت برای افزایش هزینه کردن ها از درآمد یارانه ها

شبکه خبر- 4 دی 93- 20:00| صمیم دولت برای افزایش هزینه کردن ها از درآمد یارانه ها در سال آینده به روایت مرکز پژوهش های مجلس. این پژوهشگاه گزارشی درباره بودجه سال آینده منتشر کرده است.