در حال بارگزاری....
دانلود

اردوی جهادی دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام حسین(ع)مشهد

جاتون خالی از 18تیر 91 به مدت شش روز رفتیم به یکی از روستاهای طرقبه به نام جاغرق.
در اونجا کارهای تعمیر مدرسه ای رو انجام میدادیم.خلاصه خیلی خوش گذروندیم.
این آقای روحانی هم برای نماز میومد و بعدش کمی احکام و مسائل دینی میگفت.
کلی هم باهاش شوخی کردیم و فوتبال بازی کردیم.