در حال بارگزاری....
دانلود

وقتی فناوری به سوی صنعت کشاورزی ومی رود چه رخ می دهد ؟

وقتی فناوری به سوی صنعت کشاورزی ومی رود چه رخ می دهد ؟
کلیپ کوتاهی درباره حضور فناوری های نوین در کشاورزی و بهره گیری از توانایی های فناوری اطلاعات در بهبود و بازدهی تولید محصولات کشاورزی.